商品对比

Varistor Voltage (Typ)

 • 220V
 • 240V
 • 270V
 • 33V
 • 390V
 • 430V
 • 470V
 • 47V
 • 510V
清除

Maximum AC Volts

 • 130VAC
 • 14VAC
 • 150VAC
 • 20VAC
 • 250VAC
 • 275VAC
 • 300VAC
 • 30VAC
 • 320VAC
清除

Energy

 • 0.10J
 • 0.30J
 • 0.40J
 • 1.0J
 • 1.2J
 • 1.5J
 • 140J
 • 25J
 • 3.0J
清除

Maximum DC Volts

 • 14VDC
 • 18VDC
 • 200VDC
 • 225VDC
 • 26VDC
 • 300VDC
 • 350VDC
 • 38VDC
 • 420VDC
清除

Operating Temperature

 • - 40 C to + 125 C
 • - 55 C to 125 C
清除

Current - Surge

 • 1.2kA
 • 100A
 • 10kA
 • 250A
 • 30A
 • 4.5kA
 • 40A
 • 6.5kA
 • 6kA
清除

MPQ

 • 1500
 • 2000
 • 3000
 • 3500
 • 5000
清除

Varistor Voltage (Max)

 • 225.5V
 • 242V
 • 264V
 • 396V
 • 429V
 • 473V
 • 51.7V
 • 517V
 • 561V
清除

Package

 • 0805 (2012 Metric)
 • 1206 (3216 Metric)
 • Disc 10mm
 • Disc 11.5mm
 • Disc 14mm
 • Disc 20mm
 • Disc 5mm
 • Disc 7mm
 • SMD-2
清除

Varistor Voltage (Min)

 • 184.5V
 • 198V
 • 216V
 • 324V
 • 351V
 • 387V
 • 42.3V
 • 423V
 • 459V
清除

Capacitance

 • 10 pF
 • 120 pF
 • 180 pF
 • 22 pF
 • 225 pF
 • 250 pF
 • 500 pF
 • 90 pF
清除
筛选结果: 6906